Mài bóc sơn Công ty TNHH FORD Việt Nam

  1. Hạng mục thi công: Mài bóc sơn sàn bê tông
  2. Khối lượng thi công: 5.000 m2