Mài đánh bóng bê tông công trình Công ty Cp May Thể Thao Chuyên Nghiệp Giao Yến – Nam Định

  1. Hạng mục thi công: Mài  sàn bê tông
  2. Khối lượng thi công: 17.125 m2