Mài đánh bóng bê tông Nhà máy Giầy da Thái Bình

1, Hạng mục thi công: Mài đánh bóng sàn bê tông

2, Khối lượng thi công: 7.000 m2