A, Thiết bị và nguyên vật liệu sử dụng:

1. Thiết bị sử dụng: Máy mài và đánh bóng công nghiệp ASL RT8 (20HP); ASL700-T1C (20HP); ASL750-T9 (15HP); ASL600-T1 (10HP); Máy hút bụi công nghiệp Delfin DM3, DG70…; Máy chà sàn liên hợp Pioneer Eclipse – Mỹ; Máy đánh bóng tốc độ cao Pioneer Eclipse – Mỹ

2. Lưỡi mài bê tông ASL – 16#; 30#; 60#; 120#

3. Đá mài đánh bóng 50#; 100#; 200#; 400#; 800#; 1500#

4. Hóa chất tăng cứng Liqui-Hard; phủ bóng Bellatrix (WR Meadows – Mỹ)
hoặc hóa chất tăng cứng Ameripolish 3D HS; phủ bóng Ameripolish 3D SP (Ameripolish – Mỹ)

5. Pad làm sạch và pad đánh bóng

B, CÁC BƯỚC CHI TIẾT:
Bước 1: Sử dụng máy mài ASL700 T1C; ASL750-T9; ASL RT8 mài với lưỡi kim loại (từ 16# với mài lộ đá) 30# – 60# – 120 # (mỗi đầu số mài từ 2-3 lượt), kết hợp máy hút bụi Delfin DM3 100LT; Delfin DG70…loại bỏ bụi phân tán.

Bước 2: Mài đánh bóng với máy mài ASL RT8; ASL700 T1C; ASL750-T9 và pad đánh bóng( 50#, 100#, 200# )

Bước 3: Vệ sinh bề mặt bằng máy chà sàn liên hợp Pioneer Eclipse (Mỹ)

Bước 4: Phun thẩm thấu hoá chất tăng cứng; chống bám bụi WR Meadow – Liquid Hard (Mỹ) hoặc hóa chất tăng cứng Ameripolish 3D HS (Mỹ) (2 lần)
Phản ứng giữa sàn và chất tăng cứng là 2 – 24h

Bước 5: Mài đánh bóng với máy mài ASL RT8; ASL700 T1C; ASL750-T9 và pad đánh bóng (400#, 800#, 1500#)

Bước 6: Tiếp tục vệ sinh bề mặt bằng máy chà sàn liên hợp Pioneer Eclipse (Mỹ)

Bước 7: Phun hóa chất phủ bóng Bellatrix (WR Meadows – Mỹ) hoặc hóa chất phủ bóng Ameripolish 3D SP (Mỹ)

Bước 8: Hoàn thiện bề mặt với máy đánh bóng 420BU24 Pioneer Eclipse (Mỹ) hoặc máy đánh bóng tốc độ cao Italia và pad đánh bóng 24 inch (Mỹ)