Bào, tạo rãnh bê tông là phương pháp loại bỏ bê tông nhanh và mạnh hơn, sau đó mài lại. Các ứng dụng bao gồm loại bỏ các lớp phủ, bào nhẹ hoặc bào sâu và san phẳng các khớp bê tông bị chênh lệch và các bề mặt bê tông không bằng phằng.

Tại sao nên bào, phay sàn bê tông.

  • Khắc sâu, làm sạch, loại bỏ sơn trên hầu hết mọi bề mặt.
  • Loại bỏ keo, cao su và những lớp phủ khó khăn hơn.
  • Lý tưởng để loại bỏ vạch kẻ đường.
  • San lấp mặt bằng không bằng phẳng.
  • Mài sâu và chính xác với sàn bê tông, đường nhựa …

 

0917 416 888
Facebook chat