Bắn bi tạo nhám công trình Nhà máy Truemilk Nghệ An

  1. Hạng mục công trình: Bắn bi tạo nhám sàn bê tông
  2. Khối lượng thi công: 3.965 m2

0917 416 888
Facebook chat