Mài bóc sơn Nhà máy HONDA Việt Nam 

  1. Hạng mục thi công: Mài bóc sơn sàn bê tông
  2. Khối lượng thi công: 40.000 m2

 

 

 

0917 416 888
Facebook chat