Mài xử lý nền bê tông công trình Nhà máy AMOVINA – KCN Khai Quang

  1. Hạng mục thi công: Mài xử lý nền bê tông 
  2. Khối lượng thi công: 10.000 m2

0917 416 888
Facebook chat