Mài đánh bóng công trình Công ty Liên Doanh TNHH CROW HÀ NỘI

  1. Hạng mục thi công: Mài và đánh bóng sàn bê tông
  2. Khối lượng thi công: 3.720 m2

 

0917 416 888
Facebook chat