Mài và đánh bóng công trình Nhà máy MUTO – KCN Quang Minh

  1. Hạng mục thi công: Mài và đánh bóng sàn bê tông
  2. Khối lượng thi công: 6.058 m2

0917 416 888
Facebook chat