Mài và đánh bóng Tổ hợp sản xuất ô tô – xe máy VINFAST Hải Phòng

  1. Hạng mục thi công: Mài và đánh bóng nền sàn nhà xưởng
  2. Khối lượng thi công: 96.500 m2

 

0917 416 888
Facebook chat