Thi công bóc sơn, mài đánh bóng sàn bê tông nhà máy ABB Bắc Ninh

Hạng mục thi công: Bóc sơn cũ và mài đánh bóng sàn bê tông

Khối lượng thi công: 1.904 m2

0917 416 888
Facebook chat