Mài đánh bóng công trình Công ty Liên Doanh TNHH CROW HÀ NỘI
Mài đánh bóng công trình Công ty Liên Doanh TNHH CROW HÀ NỘI

Mài đánh bóng công trình Công ty Liên Doanh TNHH CROW HÀ NỘI Hạng mục thi công: Mài và đánh bóng sàn bê tông Khối lượng thi...
Xem thêm

Mài và đánh bóng công trình Nhà máy MUTO – KCN Quang Minh
Mài và đánh bóng công trình Nhà máy MUTO – KCN Quang Minh

Mài và đánh bóng công trình Nhà máy MUTO – KCN Quang Minh Hạng mục thi công: Mài và đánh bóng sàn bê tông Khối lượng...
Xem thêm

Dự án mài xử lý nền bê tông công trình Nhà máy AMOVINA – KCN Khai Quang
Dự án mài xử lý nền bê tông công trình Nhà máy AMOVINA – KCN Khai Quang

Mài xử lý nền bê tông công trình Nhà máy AMOVINA – KCN Khai Quang Hạng mục thi công: Mài xử lý nền bê tông  Khối lượng...
Xem thêm

Mài đánh bóng bê tông công trình Cty CP May Thể Thao Chuyên Nghiệp Giao Yến – Nam Định
Mài đánh bóng bê tông công trình Cty CP May Thể Thao Chuyên Nghiệp Giao Yến – Nam Định

Mài đánh bóng bê tông công trình Công ty Cp May Thể Thao Chuyên Nghiệp Giao Yến – Nam Định Hạng mục thi công: Mài  sàn...
Xem thêm

Dự án mài bóc sơn Công ty TNHH FORD Việt Nam
Dự án mài bóc sơn Công ty TNHH FORD Việt Nam

Mài bóc sơn Công ty TNHH FORD Việt Nam Hạng mục thi công: Mài bóc sơn sàn bê tông Khối lượng thi công: 5.000 m2       ...
Xem thêm

Dự án mài bóc sơn Nhà máy HONDA Việt Nam
Dự án mài bóc sơn Nhà máy HONDA Việt Nam

Mài bóc sơn Nhà máy HONDA Việt Nam  Hạng mục thi công: Mài bóc sơn sàn bê tông Khối lượng thi công: 40.000 m2       ...
Xem thêm

Dự án Mài bóc sơn và đánh bóng bê tông Nhà máy TOYOTA Vĩnh Phúc
Dự án Mài bóc sơn và đánh bóng bê tông Nhà máy TOYOTA Vĩnh Phúc

Mài bóc sơn và đánh bóng bê tông Nhà máy TOYOTA Vĩnh Phúc Hạng mục thi công: Mài bóc sơn và đánh bóng sàn bê tông Khối lượng...
Xem thêm

Mài xử lý nền bê tông công trình Nhà máy Điện Tử SAMSUNG VN – Thái Nguyên
Mài xử lý nền bê tông công trình Nhà máy Điện Tử SAMSUNG VN – Thái Nguyên

Mài xử lý nền bê tông công trình Nhà máy Điện Tử SAMSUNG VN – Thái Nguyên Hạng mục thi công: Mài xử lý nền sàn bê...
Xem thêm

Mài và đánh bóng công trình Công ty SAMSUNG ELECTRONICS Hồ Chí Minh
Mài và đánh bóng công trình Công ty SAMSUNG ELECTRONICS Hồ Chí Minh

Mài và đánh bóng công trình Công ty SAMSUNG ELECTRONICS Hồ Chí Minh Hạng mục thi công: Mài và đánh bóng sàn bê tông Khối lượng...
Xem thêm

0917 416 888
Facebook chat