Mài xử lý nền bê tông công trình Nhà máy Điện Tử SAMSUNG VN – Thái Nguyên
Mài xử lý nền bê tông công trình Nhà máy Điện Tử SAMSUNG VN – Thái Nguyên

Mài xử lý nền bê tông công trình Nhà máy Điện Tử SAMSUNG VN – Thái Nguyên Hạng mục thi công: Mài xử lý nền sàn bê...
Xem thêm

Mài và đánh bóng công trình Công ty SAMSUNG ELECTRONICS Hồ Chí Minh
Mài và đánh bóng công trình Công ty SAMSUNG ELECTRONICS Hồ Chí Minh

Mài và đánh bóng công trình Công ty SAMSUNG ELECTRONICS Hồ Chí Minh Hạng mục thi công: Mài và đánh bóng sàn bê tông Khối lượng...
Xem thêm

0917 416 888
Facebook chat